Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa - Huwelijk

Als de ander niet wil


Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Jak. 1:2-5; 1 Petr. 3:1-6, 13-17

Overdenking:

Je hartsverlangen gaat uit naar een intieme relatie, maar je zit niet samen op de sofa. Of je zit wel samen, maar er zijn gebieden die onbespreekbaar zijn.

Het eerste wat je nodig hebt is wijsheid. Daar mag je gewoon voor bidden. God geeft graag inzicht dat nodig is om met moeilijke omstandigheden om te gaan. Zet je hart echter niet op het veranderen van je huwelijkspartner, maar op je verlangen zelf Christus te lijken.

Kies de thema’s die je wilt bespreken zorgvuldig. Misschien wil je veel veranderen, maar zet eerst op een rij wat echt belangrijk is en wat een eerste stap zou kunnen zijn. Begin dus niet met het moeilijkste, maar met iets wat haalbaar lijkt. Wanneer iets onbespreekbaar is, begin er dan niet over. Preek niet. Heb lief en wees niet bang, want God zorgt voor je.

Wees dienstbaar met woorden en daden die de ander ook het gevoel geven geliefd te zijn. Geef liefde zoals de ander die wilt ontvangen, niet volgens wat je zelf graag hebt. Investeer in wat de ander leuk en belangrijk vindt. Wacht niet totdat de ander ‘het waard is’. Onthoud de ander geen liefde, op geen enkel vlak!

Vraag gebed en bemoediging aan anderen. Breng de ander daardoor niet in diskrediet. Een vriendschapsrelatie met een vriend(in) ( van hetzelfde geslacht!) kan je steunen om dicht bij God te leven. Let er echter op dat die vriendschap de plaats van je huwelijk niet inneemt. Geen enkele relatie mag je verhinderen om zorg te dragen voor je huwelijkspartner. Bouwen aan een huwelijk verdraagt geen concurrentie!

Indien een gesprek onmogelijk is, kan je ook proberen op te schrijven wat je wilt zeggen. Schrijf de ander een brief waarin je verlangen om lief te hebben centraal staat, niet je oordeel. Laat zien dat samen op weg gaan jou gelukkiger zou maken, maar je ook zou helpen van de ander te houden, waardoor ook de ander en jullie relatie er beter van wordt.

Bid dat de ander niet alleen Gods inzicht ontvangt over zijn/haar situatie, maar bid ook voor goede geestelijke vriendschapen, zodat hij/zij voorbeelden krijgt om Christus na te volgen. Bid dat de ander inzicht mag ontvangen om geestelijk te groeien, zonder aan God voor te schrijven wat daarvoor nodig is of wat Hij moet doen.

Draag zorg voor je eigen geestelijk leven. Lees je Bijbel en bid elke dag. Zoek bemoediging in goede boeken en ga regelmatig naar een goede conferentie of studiedag om bij te tanken. Zoek daar niet een alternatief voor de moeizame relatie, maar inspiratie om God in jou te laten werken zodat je je plaats in het huwelijk beter kunt innemen. Laat wat je niet kunt veranderen over aan God.

Bespreek op de sofa
Zoek 7 bijbelteksten die je voor de ander kunt bidden, één voor elke dag van de week.
Wat is de kleinst haalbare stap voor groei die je met elkaar kunt bespreken?
Maak een plan om elke week iets te doen waardoor je de ander extra dient.
Maak een lijst van drie dingen die de ander aan jou wil veranderen en doe ze, doch zonder te zondigen.
Welke dingen wil God in jouw leven veranderen? Ga aan de slag!

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 16de jaargang, 2de kwartaal 2006, nr 70, p 10. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Bid dat de ander inzicht mag ontvangen om geestelijk te groeien, zonder aan God voor te schrijven wat daarvoor nodig is of wat Hij moet doen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring