Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa - Huwelijk

Een fantastisch huwelijk


Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Filippenzen 1:6, 9-11; 2 Korintiërs 4:17-18

Overdenking:
Wij hebben een fantastisch huwelijk. Dat neemt niet weg dat wij regelmatig een kink in de kabel hebben. Wij zijn ons van niets bewust, en plots valt de ellende als een donderslag ‘uit de lucht’. Wij schreven bijna ‘uit de hemel’, maar dat kan niet. Uit de hemel komt niets dan goed. Maar alles wat zich ‘onder de hemel’ bevindt, is aangetast door vergankelijkheid, met uitzondering van ons leven in God. Dat is eeuwig leven.

Toch probeert deze wereld de vergankelijkheid in ons te versterken. Maar wanneer wij terugkijken op 22 jaar huwelijk, is het duidelijk dat die vergankelijkheid haar greep verliest. Wij zijn op weg naar iets beter, iets fantastischer. Ons huwelijk is beter, en wij zijn individueel ook gegroeid. Wij keren liever niet terug naar het verleden. Het verleden was nooit beter dan het heden. En de toekomst wordt het allerbeste. Wij zijn blij dat wij de eerste jaren ‘overleefd’ hebben en dat de ‘kinderziekten’ van een beginnend huwelijk achter ons liggen.

Vanzelf is dat niet gegaan. Het vergt voortdurend inspanning en waakzaamheid. Uiteraard doen wij dat samen, maar in zekere zin ook afzonderlijk. Ons huwelijk is beter omdat wij ook individueel sterker zijn geworden. Onze persoonlijke ijver om God te dienen heeft ons samen sterker gemaakt. Het opnemen van onze individuele verantwoordelijkheid om de vrucht van de Geest na te streven bracht een hoger rendement in onze relatie. Voor een fantastisch huwelijk heb je fantastische individuen nodig.

Interpreteer dat laatste vooral niet als een vorm van hoogmoed. Wij willen gewoon de woorden van Jezus horen: “Wel gedaan gij goede en getrouwe dienstknecht.” Op een dag kijkt Hij ons recht in de ogen en dan willen wij horen: “Fantastisch gedaan!” Het is onze passie voor Hem uit te blinken en te streven naar perfectie. Ieder christen die dat voor ogen houdt, doet het fantastisch. Misschien moeten wij het hier veeleer hebben over heiligheid. Een fantastische christen is een heilige christen, want zonder heiligheid zal niemand de Heer zien! En wanneer wij achterom kijken dan zien wij dat wij op weg zijn. Christus is gegroeid in ons.

Wil je een fantastisch huwelijk? Begin bij jezelf!

Bespreek op de sofa:
Heb je de indruk dat je huwelijk beter is dan een jaar geleden? Waarom? Waarom niet?
Evalueer je huwelijk op de vrucht van de Geest in Galaten 5:22-23. Hoe weerspiegelt jouw leven deze vrucht? En welke impact heeft dat op jouw huwelijk?
Welke veranderingsprocessen naar heiligheid bewerkt God op dit moment in je leven? Hoe zal dat je huwelijk ten goede komen?
Wat zou je kunnen doen om een passie voor een heilig leven in jezelf en in elkaar op te wekken?

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 12de jaargang, 4de kwartaal 2002/03, nr 56, p 10. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Alles wat zich ‘onder de hemel’ bevindt, is aangetast door vergankelijkheid, met uitzondering van ons leven in God.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring