Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa

Geestelijke bescherming

Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Ef. 5:22-33; Ef. 6:10-20; 1 Kor. 11:3-12; Ps. 91:4.

Overdenking:
Geestelijk leven heeft alles te maken met geestelijke bescherming. Tegenwoordig houdt men er niet van om te spreken over gezag en over hoofd zijn of onderdanigheid. Maar we willen wel beschermd worden! Is het niet tot je doorgedrongen dat geestelijke bescherming juist ontvangen wordt wanneer je onder gezag staat? Een vrouw ontvangt bescherming onder haar man en een man onder Christus.
Een man die geen intimiteit met God heeft en Zijn Woord niet bewaart, staat onbeschermd in de geestelijke wereld. Hij is niet in staat van vrouw en kinderen te houden met goddelijke liefde. Hij staat ook bloot aan verzoeking, want hij staat niet paraat met zijn geestelijke wapenrusting. Hij lijdt schade aan zijn ziel die door de begeerte wordt belaagd. Daardoor staat ook zijn gezin onder druk. Hoeveel vrouwen zijn angstig, depressief of voelen zich ongeliefd door een man die zichzelf geestelijk niet beschermt en daardoor ook zijn gezin niet de geestelijke veiligheid kan geven die het nodig heeft?
Een vrouw die niet schuilt bij haar man en die niet van onderdanigheid wil weten, staat ook onbeschermd in de geestelijke wereld. Zij heeft die bescherming nodig vanwege de engelen. Goede gezagsorde beschermt en getuigt tegenover de onzichtbare geestelijke wereld. Zonder zich aan die gezagsorde over te geven, is een echtgenote een prooi van de duisternis en ontneemt ze zichzelf de mogelijkheid om rein en onberispelijk voor God te staan.
Een man die intiem met God leeft en voor zijn vrouw bidt, legt daardoor rondom zijn vrouw een geestelijk deken van bescherming en veiligheid. Hij is zelf geborgen in de burcht die Christus is, en is namens Christus beschermheer, rots en vesting voor zijn vrouw. De Heer Jezus werkt Zijn bescherming uit door hem heen.
Uiteraard staat een vrouw ook persoonlijk onder de bescherming van Christus. Wanneer je beschermheer wankelt of geestelijk slaapt, ben je wel onder de beschermende vleugels van God. Stel je hoop dus niet op een mens, want die faalt. Elk man heeft bressen in de geestelijke muur die hij plaatst rondom zijn geliefde. Door groei in geestelijke volwassenheid worden die bressen ook gedicht, maar perfect wordt het in deze wereld nooit. Wees geduldig en koester geen te hoge verwachting van uw man van perfecte geestelijke betrokkenheid, altijddurende emotionele zorg en alomtegenwoordige bescherming in moeilijke relaties. Maar zoek met elkaar wel uit op welke manier Gods bescherming meer zichtbaar kan worden door het innemen van de juiste positie in je huwelijk.

Bespreek op de sofa
Lees je dagelijks de Bijbel? Ben je intiem met God?
Op welk gebied van je leven voel je je onbeschermd? Kan de ander daar iets aan doen? Hoe bidden?
Als je onder een ‘geestelijk deken’ zou kunnen schuilen, hoe zou je je dan voelen? Wat kan jij doen en wat verwacht jij van de ander om die schuilplaats werkelijkheid te maken?
Kan je een bijbelgedeelte vinden dat voor jou geestelijke bescherming uitdrukt? Vraag de ander dit gedeelte regelmatig (hoe vaak?) voor elkaar te bidden.
Welk deel van de geestelijke wapenrusting heeft in jouw geestelijke strijd aandacht nodig?
Spreek met elkaar af om de aandachtspunten, die voor jullie uit deze vragen naar voor kwamen, elke avond gedurende minstens een maand met elkaar te bespreken. Vraag hoe het is gegaan en bid voor elkaar.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Een man die intiem met God leeft en voor zijn vrouw bidt, legt daardoor rondom zijn vrouw een geestelijk deken van bescherming en veiligheid.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring