Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Gebed

God danken en aanbidden voor wie Hij is


Herlinde De Vriese

De Here God heeft bijzondere eigenschappen.
We kunnen Hem hiervoor danken en aanbidden.


God is de Allerhoogste
De hoogste in rang, macht en autoriteit; superieur, buitengewoon en de allergrootste.
Genesis 14:19 Handelingen 17:24-28

God is Soeverein
Heerser, koninklijk, regerend; van niemand afhankelijk; superieur, verheven boven alle anderen; beheerst alles en kan alles.
1 Samuël 2:6-8 Matteüs 10:29-30

God is Almachtig
Kan alles; heeft ongelimiteerde macht en autoriteit; alvermogend.
2 Kronieken 32:7-8 Matteüs 19:26

God is Alwetend
Heeft oneindige kennis; weet alles.
Psalm 44:21-22 Matteüs 10:30

God is Alomtegenwoordig
Op alle plaatsen tegelijkertijd aanwezig.
1 Koningen 8:27 Handelingen 17:27-28

God is Onveranderlijk
Verandert nooit; gelijkblijvend.
Numeri 23:19 Hebreeën 13:8

God is Trouw
Stabiel, loyaal, betrouwbaar, standvastig, onwrikbaar, toegewijd, waarachtig.
Deuteronomium 7:9 1 Korintiërs 10:13

God is Heilig
Geestelijk volmaakt of puur; zonder zonden; Hem komt eerbied toe, diep ontzag en aanbidding.
Exodus 15:11 Lucas 1:50

God is Rechtvaardig
Gerechtigheid, eerlijk, onbevooroordeeld, conform zijn wet, foutloos, waarachtig.
Deuteronomium 32:4 Romeinen 3:25-26

God is Wijs
Het woord betekent in oorsprong weten of zien, maar wijsheid is meer dan kennis, ook begrip en tot actie overgaan zijn aspecten van wijsheid; het hebben van scherp inzicht, onderscheiding; in staat zijn tot rechtvaardig oordelen; maakt altijd de juiste keuzes.
1 Kronieken 28:9 Kolossenzen 2:3

God is Eeuwig
Zonder begin of einde; heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan; oneindig.
Exodus 3:15 1 Timoteüs 1:17

God is de Schepper
Degene die het heelal en alle materie en levensvormen daarin vanuit het niets heeft gemaakt.
Genesis 1:1 Johannes 1:3

God is Goed
Rechtschapen, voortreffelijk; rechtvaardig; wezenlijk, absoluut en volmaakt goed.
Psalm 117 1 Timoteüs 4:4

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring