Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa - Huwelijk

Harde woorden schaven

Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Spreuken 27:17; Jakobus 3:14; 2 Johannes 1:1

Overdenking:
“Soms zeg ik harde woorden. Zijn het harde woorden die kwetsen of harde woorden die schaven? Soms is mijn motivatie verkeerd. Dat kwetst. Of misschien is mijn motivatie wel zuiver, maar komt het bij jou toch hard aan.”
“Ik wil dat je verandert. Maar ik begrijp ook wie je bent. Ik snap hoe je zó geworden bent. En ik sta naast je, ook al ben je nog niet wat ik verlang. Ik laat je nooit gaan. Ik blijf altijd. Want ik geloof in jou, ook al ben je nog op weg.”
“Ik ben ook op weg. Soms lijkt die weg hard en onbegaanbaar. Maar het helpt wanneer je van mij houdt. Als jij bij mij bent en mij liefhebt kan ik het wel aan. Laat mij vertellen wat er in mij omgaat. Hou mijn hand vast. Dan vat ik moed om door te gaan.”
“Wanneer ik iets zeg, voel je dan niet veroordeelt. Ik keur jou nooit af. Ik toon een weg die je wellicht zou kunnen gaan. Ik geloof dat je dat kan. Mijn woorden willen wel schaven, maar nooit breken. Kon ik je maar de geborgenheid laten voelen die je op zo’n moment nodig hebt. Ik laat je nooit gaan. Ik hou van jou.”
“Indien ik confronteer, verwerp ik je niet. Ik zoek een gelegenheid waardoor je kan groeien. Ik wil de waarheid spreken, met een waarachtige houding. Wanneer je de waarheid aanvaardt, maakt ze je vrij. Wanneer ik waarachtig spreek, ben ik vrij om jou lief te hebben. Niet meer mijn ik, maar Christus in mij. En daardoor niet meer mijn ik, maar jij.”
“Er zijn momenten dat ik dat niet zie. Wil je met mij bidden?”

Bespreek op de sofa:
Geef een voorbeeld van een moment waarop je je verworpen voelde. Luister naar wat de ander beleefde, zonder zijn of haar gedachten of emoties weg te redeneren.
Wat kan de ander doen of zeggen wat jou helpt om je te midden van discussie niet bedreigd te voelen?
Op welke gebieden waarop je zwak bent zou je willen dat de ander jou helpt? Hoe kan die dat het beste doen?
Welke eigenaardigheden van de ander wil je graag met liefde bedekken, zonder verandering te verwachten?
Hoe zijn verkeerde motieven een leugen tegen de waarheid, ook als is wat je zegt correct?
Bespreek: confrontatie is een gelegenheid om geestelijk volwassen te worden. Hoe werkt dat in jullie huwelijk?

Oorspronkelijk verschenen in Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 12de jaargang, 3de kwartaal 2002, nr 55, p 10. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Ik wil de waarheid spreken, met een waarachtige houding.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring