Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa - Huwelijk

Herinneringen

Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Ps. 89:2, 90:1, 105:1-6, 107:1-3.

Overdenking:
Herlinde heeft een ijzersterk geheugen. Zij herinnert zich momenten die bij Jef al lang zijn uitgewist. Ze kan verhalen vertellen over onze verkering of de eerste jaren van ons huwelijk. Jef luistert er naar alsof het voor de eerste keer is dat hij die dingen hoort. Hij kan alleen maar vertrouwen dat wat Herlinde vertelt ook is wat er echt is gebeurd. Hij weet het gewoon niet meer.

Mannen onthouden de dingen meestal zo lang ze nodig en nuttig zijn. Vrouwen kunnen jaren later nog vertellen welke jas je droeg bij welke gelegenheid. Zij spellen tot op het laatste woord elke zin die je toen hebt uitgesproken. Vrouwen kunnen dit meestal beter omdat hun herinneringen meer verankerd zijn in emoties. De nuchterheid van mannen maakt dat gebeurtenissen minder krachtig worden geregistreerd en snel vervagen eens ze niet meer ter zake doen. Maar al hadden alle vrouwen het geheugen van een olifant, toch vervagen ook voor hen veel dingen in de mist van het verleden.

Daarom hebben wij in ons gezin een ‘herinneringsdoos’. Op het einde van elke maand stoppen wij in die doos een papiertje met een gebeurtenis: een ontmoeting, een concert, een uitstapje, een bijbelvers dat ons bijzonder heeft aangesproken, iets wat God heeft gedaan, een spel, een wandeling, een vakantie, een cadeautje, iets leuk, etc. Gewoon iets wat we ons willen herinneren. Met nieuwjaar gaat de doos open en staan we verwonderd over de goedheid die God ons het afgelopen jaar heeft gegeven. Herlinde schrijft de papiertjes over in een boek, dat nu al verschillende jaren met fantastische herinneringen bevat, een schat aan betekenisvolle gebeurtenissen die ons leven samen goed hebben gemaakt. Wanneer ons geheugen ons in de steek laat kunnen wij het boek inkijken en ons talloze heerlijke momenten herinneren.

Wanneer we elkaar dan een gelukkig nieuwjaar wensen, dat weten we wat we wensen. We hebben dan net Gods goedheid over het voorbije jaar gevierd en we zien uit naar hoe Hij ook het volgende jaar Zijn goedheid over ons uit zal strooien. ‘Gelukkig nieuwjaar’ is geen vage slogan, maar een traditie vol van genade en hoop voor de toekomst.

Bespreek samen op de sofa
Wij hebben een manier om herinneringen te bewaren.
Wij maken regelmatig foto’s van dingen die we samen beleven.
Wij hebben in ons huis een muur met een heleboel foto’s van mensen en gebeurtenissen die ons nauw aan het hart liggen.
Wij worden bemoedigd door te denken aan goede dingen uit het verleden
Wij kunnen de 3 hoogtepunten van de voorbije 3 jaar van ons huwelijk noemen.
Wij hebben één fotoalbum met daarin een selectie van foto’s van elk jaar van ons huwelijk.
Wij bewaren tickets van culturele of andere activiteiten, brochures van plaatsen die wij bezochten, reisverslagen, etc.
Wij praten over wat wij vroeger heel leuk vonden en proberen dat opnieuw te doen.
Wij houden een dagboek bij van bijzondere gebeurtenissen, in het bijzonder ook van onze kinderen, zodat zij een overzicht hebben over het moment van hun eerste stap, eerste woordje, eerste…
Wij bekijken onze fotoalbums regelmatig en wij hebben een jaarlijks moment dat we doelbewust herinneringen ophalen (nieuwjaar, huwelijksverjaardag, etc.)

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 15de jaargang, 4de kwartaal 2005/06, nr 68, p 10. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Mannen onthouden de dingen meestal zo lang ze nodig en nuttig zijn. Vrouwen kunnen jaren later nog vertellen...

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring