Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Gebed

Het gebed van een gemeenteleider Artikel in pdf


Jef & Herlinde De Vriese

Bidden doen voorgangers allemaal. Zij bidden aan het begin van de dienst, vóór de preek, vóór het eten, aan het einde van de bijbelstudie. Hun openbaar gebedsleven is vaak indrukwekkend. Zij hebben mooie woorden leren gebruiken. Zij weten welke zinnen mensen raken in het hart. Hun gebed is een voorbeeld…

In het openbaar zijn wij mannen van gebed. Maar in de binnenkamer? De echte test is ons gebed wanneer niemand het ziet. Onze intimiteit met God is het keurmerk van ons gebedsleven. Onze publieke gebeden kunnen een uiterlijk optreden zijn, zonder leven. Onze persoonlijke relatie met God bepaalt of wij integere geestelijke mannen zijn, bewust van onze afhankelijkheidsrelatie met God.
En wat met het gebed in ons huwelijk en in ons gezin? Een statistiek uit de V.S. laat zien dat hooguit 4% van de christen echtparen met elkaar bidden. Het zal bij ons niet anders zijn. Doen geestelijke leiders het werkelijk beter? Niemand zal het belang van gebed tegenspreken, maar bijna iedereen gaat op dit vlak de mist in.

Wij zijn opgegroeid in gezinnen waar persoonlijk gebed niet bestond. Toen wij christen werden, was het Woord van God en de persoonlijke relatie met Hem, in gebed, de ontdekking van ons leven. Wij hebben altijd dagelijks met elkaar gebeden. Sommigen groeiden op in een christelijk gezin, waar zij een voorbeeld zagen van gebedsleven bij hun ouders. Sommigen echter niet. Wat zet hen er toe aan om als echtpaar te bidden?

Toch loopt het bij ons niet van een leien dakje. De dag afsluiten met gebed gaat vlot, maar extra tijd nemen om samen in het gebed de geestelijke strijd aan te gaan is voor Jef niet vanzelfsprekend. Jef houdt van actie. Hij gaat niet spontaan zitten voor een gesprek. Hij is geen prater. Intimiteit betekent voor hem samen iets ondernemen. Hij verwerkt de dingen die gebeuren niet door er over te praten. Dat heeft hij in zijn opvoeding nooit geleerd. Mannen houden meestal ook meer van actie dan van communicatie met woorden. Van praten over ervaringen en gevoelens worden zij moe. Zij gaan niet spontaan zitten voor een intiem gesprek, ook niet voor een intiem gebed waarin zij de relatie met hun vrouw en met God uitdrukken en geestelijke diepgang geven.

Herlinde houdt van praten. Verbale communicatie is voor haar de kern van de communicatie. Zij verlangt niet naar een heleboel actie, maar naar relatie. Zij is diegene die oog heeft voor het samen delen van ervaringen en voor het samen delen van ons geestelijk leven. Zij is diegene die, wanneer Jef iets kwijt is en niet vindt vraagt: “Heb je er al voor gebeden?”. Zij vraagt: “Hoe voel je je vandaag?”. Zij neemt initiatief voor ons gezamenlijk delen van beleving en van gebed.

Veel vrouwen zitten met het gevoel dat zij wat dit betreft de kar moeten trekken en geestelijke verantwoordelijkheid nemen voor iets waarin hun man een stap zou moeten zetten. Zij verlangen naar emotionele en geestelijke intimiteit, maar slagen er niet in hun echtgenoot deelgenoot te maken van dit verlangen. Veel vrouwen verkommeren in stil verdriet. Veel mannen zien niet in dat hun vrouw liefhebben betekent haar liefhebben op een manier waardoor zij ervaart dat zij geliefd is. En veel mannen hebben niet in de gaten dat hun vrouw op dit vlak een hulp is die bij hen past, juist omdat mannen op dit vlak meestal onvermogend zijn.

In ons huwelijk hebben wij dan ook een paar afspraken gemaakt. Jef heeft hulp nodig. Wanneer Herlinde vragen stelt over ons gebedsleven nemen wij die vragen samen ernstig. Wij kennen onze zwakheden op dit punt. Initiatief van Herlinde is geen bedreiging, maar een noodzakelijk hulpmiddel voor de tekortkoming van Jef. Haar initiatief is een verrijking voor onze geestelijke eenheid.

Herlinde heeft mogen leren dat dit een deel van haar taak is, zonder dat zij zich daarover gefrustreerd hoeft te voelen. Jef mag leren attent te zijn en oog te hebben voor onze intimiteit. Soms verloopt dat spontaan, maar hij weet dat hij structuur nodig heeft. Dus maken wij afspraken die helpen onze gezamenlijke geestelijke intimiteit te bouwen, zodat wij niet telkens in discussie hoeven te gaan óf, en wanneer, wij zullen bidden. Wij bouwen gebedstradities: samen de dag in gebed afsluiten als gezin, de dag afsluiten als echtpaar, wekelijkse tijd van gebed, maandelijks een dag van vasten, enz. Maar ook de inhoud van onze gebeden hebben wij geordend: bidden wij voor het gezin, voor de bediening, voor vrienden, voor collega’s, voor de kinderen, etc. U hoeft het niet op deze manier te doen, maar indien u een andere manier verkiest, draagt het dan ook vrucht?

Wij zijn in deze dingen gegroeid. En indien God ons kan veranderen, kan Hij het ook met u! Indien u voorganger of gemeenteleider bent, dan hebt u niet alleen een verantwoordelijkheid voor uw gezin, maar ook voor uw bediening en de mensen die u dient. Gebed is uw eerste prioriteit, zowel persoonlijk als met uw echtgenote. Hoog tijd om er iets aan te doen? Hulp nodig? Praat eens met uw vrouw…

Vragen:
Met wie identificeert u zich het meest? Met Jef of met Herlinde?
Op welke wijze beïnvloed uw opvoeding of uw karakter uw gebedsleven?
Hoe belangrijk is het gebedsleven van een christen? Van een gemeenteleider? Van een echtpaar? Van een gemeenteleider en zijn vrouw?
Wat is uw grootste hindernis om met elkaar te bidden?
Welke afspraken zult u maken om iets aan uw gezamenlijk gebedsleven te doen?

Aanbevolen (engelstalig) boek:
David & Jan Stoop, When couples pray together. Creating intimacy and spiritual wholeness. Servant publications, Ann Arbor, Michigan, 2000, 180 blz.

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring