Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels Dagboek

2017

Week 48 - Een psalm voor elke dag

Week 47 - Een onverwelkbare erfenis

Week 46 - Jezus, Voleinder van het geloof

Week 45 - De Eeuwige Hogepriester

Week 44 - O, alle dorstigen

Week 43 - Er is maar één weg

Week 42 - Dit is de weg

Week 41 - Het Brood des levens

Week 40 - Het pad omhoog

Week 39 - Het geloof vasthouden

Week 38 - Wijsheid en tevredenheid

Week 37 - Wat adem heeft love de HEERE

Week 36 - De HEERE God brengt eenheid

Week 35 - Het leven in Christus

Week 34 - De schuilplaats van de Allerhoogste

Week 33 - Christus in ons

Week 32 - Jezus Christus, Redder van de volken

Week 31 - Het hoogste gezag

Week 30 - De vreugde van bekering

Week 29 - Euwige rijkdom

Week 28 - Wie is als God?

Week 27 - Doe het goede

Week 26 - God verhoort wie tot Hem roept

Week 25 - Wie mild uitdeelt ontvangt nog meer

Week 24 - Wijsheid van God

Week 23 - Vele gaven, één Heer

Week 22 - Luisteren naar de profeet

Week 21 - Dankbaar om Gods Geest

Week 20 - Geloofd zij U, HEERE!

Week 19 - Vrede door onze Heere Jezus Christus

Week 18 - Ware aanbidding

Week 17 - Een God Die rijkelijk voorziet

Week 16 - De God Die dient

Week 15 - Geloven en leven in overvloed

Week 14 - In Gods gezin

Week 13 - Onze hoop

Week 12 - God verlost

Week 11 - Leiding van God

Week 10 - De erfenis van God

Week 9 - Eén God en één volk

Week 8 - Vrijheid in Christus

Week 7 - God kiest

Week 6 - Het plan van God

Week 5 - In het spoor van Jezus

Week 4 - Nederig als Jezus

Week 3 - De Leeuw van Juda

Week 2 - Het Koninkrijk der hemelen

Week 1 - Beste wensen!

 

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

22/11/17 - Bijbels dagboek week 48
17/11/17 - Bijbels dagboek week 47
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw