Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Echtscheiding - Hertrouwen

Artikels & boek

Echtscheiding, voorbeelden uit de praktijk

Kinderen en echtscheiding

Tien lessen bij echtscheiding en hertrouwen

Boek

Dirk Lemmens, Jef De Vriese e.a., Verdriet in het huwelijk. Pastorale adviezen bij scheiden en hertrouwen, CPC, 2007, 192 p. € 14,95. Boekwinkel.

Verdriet in het huwelijk is een verzameling artikelen over scheiden en hertrouwen onder redactie van Jef De Vriese en Dirk Lemmens, met medewerking van Anton Waelkens, Jakob van Bruggen, Jan Verbrugen en Rob Hondsmerk.

Een goed huwelijk is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Het samenleven van man en vrouw kan zelfs een kwelling worden. Reeds in oude, bijbelse tijden kende men dit probleem.
Wat bedoelen mensen, als ze zeggen dat het niet meer gaat?

Voor christenen heeft de Bijbel absoluut gezag. Hierin staan richtlijnen voor een huwelijk dat spaak loopt. De schrijvers van 'Verdriet in het huwelijk' geven antwoord op de vraag of christenen mogen scheiden, en of ze eventueel kunnen hertrouwen - bijbels onderbouwd en pastoraal verantwoord.
Een bemoedigend boek, dat werkbare oplossingen biedt.

INHOUD: Om een andere reden dan hoererij; Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen; Pastoraat en echtscheiding; Partnergeweld; Uw sierraad zij niet uitwendig; Echtscheiding voorkomen; Woordstudie: ‘porneia’; Echtscheiding: voorbeelden uit de praktijk; Kinderen en echtscheiding; Pastoraat wanneer iemands partner niet gelovig is; Het burgerlijk huwelijk in de gemeente; Is dit toch gebeurd... Omgaan met zonde in de gemeente; Zorgwekkende trends in de gemeente.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

20/04/18 - Bijbels dagboek week 17
13/04/18 - Bijbels dagboek week 16
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw