Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Huwelijk

Artikels & boeken

Communicatie en rolpatronen

Gezag: over gehoorzamen en gehoorzaamd worden

Onderdanigheid

Het burgerlijk huwelijk in de gemeente

Liefde voor uw man

Seks, romantiek en geestelijk leven


Zie ook bij thema

Seksualiteit

Samen op de sofa

 

Boeken

 

Dirk Lemmens & Jef De Vriese, Meer dan liefde. Gods plan voor je huwelijk. CPC, 2003, 269 p. € 16,95. Boekwinkel.

Liefde is een droom, en het huwelijk is de wekker... Voor sommigen weerspiegelt deze uitspraak helaas de harde realiteit. Toch hoeft dit niet zo te zijn, en is het mogelijk om Gods plan voor het huwelijk ook in jouw leven vorm te geven.

Meer dan Liefde richt zich tot ieder die vanuit de Bijbel wil nadenken over het huwelijk. De inhoud van het boek omvat een verantwoorde en leesbare bespreking van de belangrijkste bijbelgedeelten met betrekking tot het huwelijk.

Enkele van de thema’s die aan bod komen: De instelling van het huwelijk; Wat doen we met het boterbriefje?; Vlinders, liefde en romantiek; Gods leiding bij het kiezen van een partner; Hindernissen in communicatie; Manzijn en vrouwzijn: het verschil; Vergeving: wat en hoe?; Seksualiteit in het huwelijk; Masturbatie; Hoe ver is te ver?; Geboorteregeling; Kinderloosheid; Etc.
Deze herziene uitgave van 2003 bevat ook gespreksvragen voor echtparen, die als een programma voor huwelijksverrijking gebruikt kunnen worden, ook in groep.


Al Janssen & Jef De Vriese, Het Meesterwerk. Een verfrissende kijk op het huwelijk. CPC, 200, 269 p., € 16,95. Boekwinkel.

In 1989 werd één van de meest ambitieuze kunstrestauraties uit de geschiedenis afgewerkt: de schoonmaak van het plafond van de Sixtijnse kapel. Het meesterwerk van Michelangelo was dof geworden. Nu zijn de schitterende kleuren weer zichtbaar zoals hij bedoelde.

Er is nog een prachtig kunstwerk dat restauratie nodig heeft: Gods Meesterwerk, het huwelijk. Zoals jaren stof en vuil de oorspronkelijke glans van de kapel dof maakten, is de oorspronkelijke visie van de Meester op het huwelijk onder het vuil geraakt. Door het vuil te verwijderen geven Al Janssen en Jef De Vriese ons de gelegenheid voor een frisse kijk op Gods bedoeling:
- Een verbondshuwelijk: Hij verbond Zich met Zijn geliefde voor altijd.
- Een gepassioneerd huwelijk: Hij houdt intens van Zijn bruid en verlangt hevig naar haar.
- Een huwelijk om voor te vechten: Hij doet alles om Zijn huwelijk te beschermen.
- Een eenzijdig huwelijk: Hij blijft trouw aan Zijn geliefde, ongeacht wat er gebeurt.
- Een heldhaftig huwelijk: Hij houdt zoveel van Zijn geliefde dat Hij de hoogste prijs betaalde om haar te behouden.

Janssen en De Vriese leggen uit dat Gods huwelijk een meesterwerk is, met buitengewone vaardigheid geschapen, een hoogstaande kunstzinnige prestatie. Bekijk het huwelijk onder leiding van de Meester Kunstenaar en verwerf inzicht in Gods oorspronkelijke plan! Het kan uw eigen huwelijk van jaren stof ontdoen...
"Door dit boek te lezen, krijgt het huwelijk voor de lezer een andere dimensie, dat kan niet anders. Het boek gaat niet alleen over het huwelijk zoals wij dat kennen, maar ook over de Bruidegom en Zijn bruid. We kennen allemaal het beeld van Christus en de Gemeente, maar beseffen we hoe diep dat beeld gaat en welke implicaties het heeft voor onze eigen huwelijken? Janssen en De Vriese laten dit op een geheel eigen wijze zien." (Rob Hondsmerk)


Focus on the Family, Het Meesterwerk Huwelijk. CPC, 2007, 62 p., € 10,95. Voorwoord van Jef De Vriese. Boekwinkel.

God heeft plannen om van je huwelijk een meesterwerk te maken!
Ontdek Gods magistrale plan voor je huwelijk! 'Het Meesterwerk Huwelijk' leert je Gods plan voor het huwelijk kennen. Het huwelijk is de weerspiegeling van wie Hij is en toont Zijn heerlijkheid. Dat staat recht tegenover de opvatting van de wereld dat een huwelijk bedoeld is voor geluk en zelfvervulling. De vier thema's van dit werkboek zijn:
- Grote verwachtingen - Gods belangrijkste doel voor het huwelijk.
- De goddelijke driehoek - de driewegsrelatie tussen een man, een vrouw en God.
- Het grote avontuur - Gods instructies om vruchtbaar en talrijk te zijn, de aarde te vullen en te onderwerpen.
- Een wandeling in de tuin - Hoe zonde onze relatie met God heeft aangetast en hoe we ze kunnen overwinnen.

Dit werkboek bouwt voort op het boek: Het Meesterwerk, een verfrissende kijk op het huwelijk. Al Janssen & Jef De Vriese.

Top

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

20/04/18 - Bijbels dagboek week 17
13/04/18 - Bijbels dagboek week 16
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw