Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Pastoraat

Artikels & boeken

Behandeling van een klacht van ongewenste intimiteit in pastoraal werk

De plaats van pastoraat in de plaatselijke gemeente

Intimiteit en betrokkenheid in het pastoraat

Kinderpastoraat: Problemen en ontwikkeling

Vrouwen en pastoraat in de gemeente


Boeken

J. De Vriese, Helpen met de Bijbel. Inleiding in de pastorale counseling. CPC, 2007, 344 p., € 16,95. Boekwinkel.

Naast de nodige theoretische beschouwingen, geeft dit boek veel praktische richtlijnen, en een stap-voor-stap-methode voor het oplossen van persoonlijke problemen.
Helpen met de Bijbel beschrijft de theoretische uitgangspunten en het praktisch counselingsmodel van het Centrum voor Pastorale Counseling.

Komen aan bod:
De bijbelse achtergronden van het pastoraat (mensbeeld, doelstelling, aard van het veranderingsproces). De taken van de hulpverlener (betrokkenheid bevorderen, geschikte huiswerkopdrachten geven, het probleem analyseren, de bijbelse oplossing ontdekken, de wil aanspreken, de oefening in de godsvrucht begeleiden, de begeleiding beëindigen).

De taken van de hulpener zijn, vergeleken met de versie van 1986, grondig herschreven en aangevuld met nieuw materiaal. Er wordt ook extra ingegaan op huwelijkspastoraat, omgaan met pijnlijke ervaringen, verslaving, etc.
In de appendix is opgenomen: 'Afspraken in de begeleiding' en 'Dossiervorming'.
Deze nieuwe versie van 2007 behandelt het vraagstuk van de integratie tussen geloof en psychotherapie niet (zie daarvoor de versie van 1986).

 

Dirk Lemens en Jef De Vriese, Omzien naar elkaar. Basiszorg in de christelijke gemeente. CPC, 2007, 295 p., € 16,95. Boekwinkel.

In vele opzichten lijkt dit boek op een notenmix: het is niet verkeerd als je er eerst die stukjes uitzoekt die je op dit moment aanspreken. Je zal merken dat de verschillende stukjes ook erg van smaak verschillen: sommige zijn eerder theologisch, andere erg praktisch. Sommige zijn er op gericht om je persoonlijk geestelijk leven uit te dagen en te ondersteunen, andere kunnen gebruikt worden als 'praatstuk' om het pastorale gebeuren binnen je eigen gemeente te evalueren en bij te stellen. Het boek is zodanig samengesteld dat je elk hoofdstuk afzonderlijk kan lezen, al naargelang van je nood op dat moment, maar tegelijkertijd zit er toch een opbouw in het geheel.

Deel één gaat over ‘zelfzorg’: wie moet ik zijn om binnen de gemeente een pastorale bediening uit te oefenen, en hoe blijf ik, ook op lange termijn, staande binnen dat pastoraat. Deel twee betreft het pastorale proces: het behandelt een aantal eerder technische aspecten van de pastorale bediening, maar maakt ze tegelijk toch ook weer persoonlijk toepasbaar.

‘Omzien naar Elkaar’ is geen boek geworden dat zich in eerste instantie richt tot professionele hulpverleners, maar wel tot de ontelbare gemeenteleden die elke dag weer getrouw pastorale zorg verlenen aan hun mede-gemeenteleden in nood. We hopen dat het een bemoediging mag zijn wanneer ze de last van de pastorale bediening op hun schouders voelen wegen.

Thema’s waar dit boek op ingaat zijn: geestelijk leven, criteria voor het aanstellen van leiders in de gemeente, burn-out, tijdsplanning, omgaan met kritiek, valkuilen in de bediening, intimiteit en betrokkenheid in het pastoraat, hoe handelen wanneer een pastoraal werker seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft begaan, conflict, vertrouwelijkheid, basispastoraat in de gemeente, communicatie, huisbezoek, gemeentetucht, pastorale aspecten van avondmaal, doopdienst, huwelijk, begrafenis, etc.

Gary Collins & Jef De Vriese, Doeltreffende Pastorale Counseling. De herderlijke taak van de plaatselijke gemeente. CPC, 154 p., €12,50. Boekwinkel.

INHOUD: De behoefte aan pastorale counseling; De karakteristieken van pastorale counseling; De technieken van pastorale counseling; Het verloop van pastorale counseling; Types van pastorale couseling; Stress in pastorale counseling; De gelovige en pastorale counseling; Het huwelijk en pastorale counseling; Het gezin en pastorale counseling; Problemen in pastorale counseling; De toekomst van counseling.

 

Walter Barrett & Jef De Vriese, Hoop voor ale problemen. CPC, 32 p., € 3,-. Boekwinkel.

Is er bij God werkelijk hoop voor alle problemen? Hoe laat God alles meewerken ten goede? Wat betekent het dat wij niet boven vermogen beproefd worden?

Inhoudsopgave:
1. Er is hoop: met elke moeilijkheid geeft God een uitkomst.
2. De bron, de noodzaak en de realiteit van de hoop.
3. Voorwaarden voor hoop.
4. De zekerheid dat God alles doet meewerken ten goede.

 

Walter Barrett & Jef De Vriese, Bezorgdheid. CPC, 31 p., € 3,-. Boekwinkel.

Bezorgdheid. Iedereen heeft er mee te maken. Maar hoe ga je er mee om? Hoe ben je niet bezorgd en hoe werp je al je zorgen op God?

Inhoudsopgave:
1. Bezorgdheid en zorgzaamheid.
2. Wees niet bezorgd wat... (Matt. 6:25-34).
3. Bezorgdheid overwinnen door... (Fil. 4:4-9).
4. Schuilen onder de krachtige hand van God (1 Petr. 5:7).
5. Strategie om bezorgdheid te overwinnen.

 

Jef De Vriese, Zelfaanvaarding. CPC, 36 p., € 3,-. Boekwinkel.

Welke criteria gebruiken mensen om zichzelf te aanvaarden? Wat is een  Bijbels fundament voor zelfaanvaarding?

Inhoudsopgave:
1. Wat met zelfverloochening?
2. Ongezonde criteria voor zelfaanvaarding.
3. Christus-aanvaarding als basis voor zelfaanvaarding.
4. Zelfaanvaarding is een proces.
5. Zelfliefde is geen opdracht.
6. Strategie om zelfaanvaarding te bevorderen.


Walter Barrett & Jef De Vriese, Schuld en schuldgevoelens. CPC, 36 p., € 3-. Boekwinkel.

Schuldgevoelens kunnen gegrond en ongegrond zijn. Wat is Gods oplossing? Wat is de betekenis van vergeving?

Inhoudsopgave:
1. De omvang van het probleem
2. Schuld niet verwarren met schuldgevoelens
3. Schuldgevoelens, wat doe je er mee?
4. Twee aspecten van Gods vergeving: rechterlijk en vaderlijk

 

Top

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

20/04/18 - Bijbels dagboek week 17
13/04/18 - Bijbels dagboek week 16
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw