Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Pastorale counseling

Artikels & boek


Aanvaarden, meevoelen en in de waarheid wandelen

Bijbelgetrouwe psychotherapie

De visie van Larry Crabb op christelijke counseling vanuit het Nieuwe Verbond

Echtscheiding, voorbeelden uit de praktijk

Gebed in pastorale counseling

Gods tegenwoordigheid geneest - boekbespreking

Huwelijkscounseling - een voorbeeld uit de praktijk

Love is a choice - boekbespreking

Meervoudige persoonlijkheidsstoornis

Methodiek en genade

Omgaan met psychotisch gedrag - een voorbeeld uit de praktijk


Boek

J. De Vriese, Helpen met de Bijbel. Inleiding in de pastorale counseling. CPC, 2007, 344 p., € 16,95. Boekwinkel.

Naast de nodige theoretische beschouwingen, geeft dit boek veel praktische richtlijnen, en een stap-voor-stap-methode voor het oplossen van persoonlijke problemen.
Helpen met de Bijbel beschrijft de theoretische uitgangspunten en het praktisch counselingsmodel van het Centrum voor Pastorale Counseling.

Komen aan bod:
De bijbelse achtergronden van het pastoraat (mensbeeld, doelstelling, aard van het veranderingsproces). De taken van de hulpverlener (betrokkenheid bevorderen, geschikte huiswerkopdrachten geven, het probleem analyseren, de bijbelse oplossing ontdekken, de wil aanspreken, de oefening in de godsvrucht begeleiden, de begeleiding beëindigen).

De taken van de hulpener zijn, vergeleken met de versie van 1986, grondig herschreven en aangevuld met nieuw materiaal. Er wordt ook extra ingegaan op huwelijkspastoraat, omgaan met pijnlijke ervaringen, verslaving, etc.
In de appendix is opgenomen: 'Afspraken in de begeleiding' en 'Dossiervorming'.
Deze nieuwe versie van 2007 behandelt het vraagstuk van de integratie tussen geloof en psychotherapie niet (zie daarvoor de versie van 1986).

 

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

20/04/18 - Bijbels dagboek week 17
13/04/18 - Bijbels dagboek week 16
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De vrucht van de Geest groeit het best in omstandigheden die haar stuk willen maken.(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw