Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa - Huwelijk

Onderhoudsbeurt


Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Ef. 4:30-32; Kol. 3:12-17; Gal. 6:1-4.

Overdenking:
Goede voornemens zijn vaak gebonden aan momenten dat je een nieuwe start maakt: nieuwjaar, het begin van een nieuw schooljaar of de belofte bij het begin van je huwelijk. Stilaan vervagen de beloften en de verwachtingen. Naarmate de tijd vordert en het huwelijk in kwade dagen, ziekte of armoede is terechtgekomen, zijn de voornemens en de hoop die daar bij hoort vervlogen.

Waarom niet elke maand met goede voornemens beginnen? Kies een dag waarop je de voorbije maand evalueert. Dat biedt je de gelegenheid pijnlijke dingen af te sluiten en niet in je gedachten rond te laten slingeren. Je stapelt dan geen emmer vol druppels waarvan op een dag er eentje over de rand overloopt. Hoe anders dan het begin: lieve woordjes en enthousiasme, alsof je samen de hele wereld aankon.

Het komt er dus op aan het huis proper te houden, de vuile was niet rond te laten slingeren en het onkruid geen levenskans te bieden. Dat vergt een regelmatige onderhoudsbeurt waarin je doelgericht bezig bent met het opruimen van dingen die op termijn je huwelijk met moedeloosheid, bitterheid of onverschilligheid overwoekeren.

Het kraantje van ons toilet doet het niet meer. Dat kan je er niet aan zien, want het water stroomt er nog perfect doorheen. Toch kan je het niet meer dicht draaien. Als het voor het herstel van het toilet nodig zou zijn om het stromende water tegen te houden, kan dat niet meer. Elke poging om het kraantje toch te sluiten zou onherroepelijk eindigen in een breuk. De kraan zit door kalkaanslag onwrikbaar vast. Dat kan je voorkomen door het regelmatig dicht en terug open te draaien. Dan verwijder je de aanslag en gaat het levenslang mee. Dat kleine kraantje dat niet werd onderhouden kan er toe leiden dat we de grote hoofdkraan dicht moeten draaien, zodat ook alle andere waterpunten in het huis droog komen te staan.

Zo moet het met een huwelijk niet zijn! Een huwelijk heeft op alle punten vers stromend water nodig. Alle onderdelen moeten goed onderhouden worden om het geheel een lange levenskans te bieden. Intimiteit, zorgzaamheid en gezelligheid verdwijnen niet als een vage belofte van een ver verleden wanneer je regelmatig een onderhoudsbeurt geeft aan de punten die dreigen vast te roesten.

Bespreek samen op de sofa:
Wij hebben regelmatig momenten waarop wij onze relatie onder de loep nemen.
Wij kennen de punten waarop onze relatie stuk kan lopen.
Wij kunnen de beloften die wij aan elkaar hebben gegeven noemen.
Wij geven elkaar veel genade wanneer de ander iets fout doet of een grief heeft.
Wij overleggen hoe de voorbije maand was en plannen de volgende maand op een manier dat we voldoende tijd voor elkaar hebben.
Wij verwachten met vertrouwen dat de ander geduldig luistert en ons opbeurt wanneer er zich een probleem voordoet.
Wij hebben voor onze relatie concrete doelen op geestelijk, emotioneel en sociaal vlak en streven die ook na.
Wij bemoedigen elkaar en bidden voor elkaar voor de punten waarop we individueel of in onze relatie zwak zijn.
Wij ondernemen actie om ongewenste activiteiten of houdingen uit ons leven weg te doen en gewenste in de plaats te stellen.
Wij weten hoe elkaar te vergeven.

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 15de jaargang, 2de kwartaal 2005, nr 66, p 10. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Een huwelijk heeft op alle punten vers stromend water nodig.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring