Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa - Huwelijk

Problemen en genade


Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Nahum 1:7; Pred. 4:9-10; 2 Kor. 12:9; Tit. 2:11-14.

Overdenking:
We willen niet negatief klinken, maar we stellen vast dat problemen onlosmakelijk aan het huwelijk verbonden zijn. De lijst is eindeloos: ziekte, onvermogen, zonde, emotionele rampen moeilijkheden met de kinderen, verschil in inzicht betreffende geld, tijdbesteding, omgaan met de schoonfamilie, geloofsovertuiging, tonen van liefde en genegenheid, seksualiteit, etc. Daar bovenop komen zoveel omstandigheden die ons onder druk zetten en onze energie opgebruiken, zodat ook ons huwelijk in de verdrukking komt.

“In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16:33)

Soms kan je elkaar alleen maar recht in de ogen kijken en zeggen: “We weten het niet. Er is niet echt een oplossing voor dit probleem. Er is niets wat wij kunnen doen om dit probleem uit de wereld te helpen.”

Of toch… Je kunt samen bidden en God vragen Zijn leven te manifesteren in een menselijk onveranderbare situatie. Zijn genade is dan genoeg. Je zoekt niet naar een knopje waar je op kunt drukken om het probleem te doen verdwijnen. Je gaat samen nederig tot God en Zijn aanwezigheid is genoeg. Meer dan genoeg!

Komen veel spanningen immers niet voort uit het feit dat wij zoveel van verwachten? Het leven moet steeds beter, meer, mooier, perfecter en intiemer. Maar ook wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf (Rom. 8:23). Dan kun je best kijken met de ogen van het geloof: wij zijn meer dan overwinnaars (Rom. 8:31). Wij slaan er ons heus doorheen. God is werkelijk trouw. Ik blijf bij je en steun je, ongeacht hoe (on)volmaakt je bent. Ik leg niet op elke slak zout. Ik stel mijn verwachting bij en besef dat Gods werk in mij en in jou nog niet af is. Ik laat de omstandigheden en andere mensen niet tussen jou en mij komen. Ik geef jou genade door geduld met jou te hebben, zoals God geduld heeft met mij. Wanneer wij ergens tegenaan lopen zoeken wij in die situatie naar de genade van God en naar hoe wij zelf genadig kunnen zijn.

Bespreek op de sofa:
Zijn jullie verbaasd wanneer jullie huwelijk problemen heeft?
Welke problemen in jullie relatie, gezin of omgeving zijn onveranderlijk?
Welke problemen buiten jullie relatie zetten jullie toch onder druk?
Maak een lijst van de genade die God jullie door elkaar geeft.
Wat leren jullie uit de bijbelverzen over Gods genade? En hoe geef je dan elkaar genade? Op welke wijze kan je elkaar genade geven in de dingen waar de ander of jullie samen in vast lopen?
Bedenkt iets leuk om met elkaar te doen. Wanneer was de laatste keer dat jullie plezier met elkaar hadden? Wat kun je er aan doen om vrolijkheid te organiseren?

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 13de jaargang, 2de kwartaal 2003, nr 58, p 10. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Ik blijf bij je en steun je, ongeacht hoe (on)volmaakt je bent.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring