Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Vrouw

Reinheid Artikel in pdf


Herlinde De Vriese

Zalig wie rein zijn van hart
want U zullen ze zien,
geboeid alleen door Uw gena
en liefde bovendien.

U alleen bent heilig, Heer,
verzegel in mijn hart
het beeld van Jezus, van Uw Zoon,
genees mijn zielesmart.

Vanmorgen luisteren Jef en ik naar een nieuwsverslag op de radio. Jonge kinderen komen meer en meer in aanraking met pedofielen via de mailbox van hun computer. Chatten is in… Ik denk meteen: “Ja, dit is wat er in de wereld gebeurt …”.
Even later maak ik het ontbijt klaar met een liedje in mijn hoofd dat ik waarschijnlijk gisteren gehoord heb op de radio. De tekst is nonsens en het duurt een tijdje vooraleer ik besef dat ik maar beter actief de dingen kan bedenken die boven zijn. Ik zing zacht: “Waardig, o waardig bent U Heer.”

De brede en de smalle weg
Er is een smalle en een brede weg. De brede weg is gemakkelijk om te gaan. Daar kom je op zonder veel inspanningen. Je gaat languit voor de televisie liggen en met een druk op de knop komt de wereld bij je binnen, de wereld van de brede weg. Met een click op de muis van je computer surf je van de ene site naar de andere. Het ligt zomaar binnen handbereik. Je koopt een tijdschrift, een modemagazine, een hobbyblad en je kunt zomaar verhalen lezen en foto’s bekijken die onrein denken en gedrag aanmoedigen. We zijn nog nauwelijks geshockeerd. We zijn het gewoon. Het went, het komt binnen in ons denken, het komt binnen in ons hart. Of spreekt onreinheid ons hart aan omdat uit het hart boze overleggingen komen? Jezus spreekt ons aan om ons hart te bewaren voor onreinheid. Hij zegt: “Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.” (Matteüs 15:18)
Wanneer het over reinheid gaat, zijn vrouwen wel eens geneigd om de zwarte piet door te schuiven naar de mannen. Ik vraag me af of dit terecht is. De oproep van de Here Jezus geldt voor ons allemaal. We verlangen naar reinheid in het huwelijk, naar seksuele reinheid. Maar een rein huwelijk is het gevolg van het feit dat ons hart, gedachten en geest rein zijn. Onze hele natuur is hierbij betrokken. Het is een zaak van het hart.

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is
Het is mogelijk om ons hart te bewaren door dagelijks waakzaam te zijn. In het boek Spreuken (4:23-27) vinden we enkele richtlijnen:
“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.”

Doe weg van u de valsheid van mond
Indien we er naar streven om aangenaam te zijn in ons spreken, zullen we onze gedachten en ons hart moeten zuiveren. We worden omringd door onreinheid in de media en we denken dat het allemaal niet zo erg is, maar dit is niet zo. Ons denken is als een harde schijf waar informatie wordt opgeslagen. Datgene wat via onze ogen binnen komt wordt in onze gedachten bewaard. Wanneer we dus onreinheid lezen of horen, is de kans groot dat het binnenkomt in ons hart. Maar anderzijds, wanneer we ons denken actief richten op God en Zijn Woord, zal Hij ons hart en onze gedachten behoeden. Hij wil ons helpen om onze gedachten rein te houden. Het mag ons gebed zijn in de morgen: “Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser” (Psalm 19:15).

Richt uw ogen op wat voor u ligt
Toen ik een poosje geleden deze teksten uit het boek Spreuken las vroeg ik mezelf af: “Ben ik me altijd bewust van datgene wat voor me ligt? Helpt dit me om mijn hart zuiver te bewaren?” En ik dacht dat het met mij wel in orde was. Totdat ik op een afspraak bij de kapster in één van de tijdschriften ging neuzen onder het mom van: ik moet toch weten hoe de wereld draait. Ik was onthutst over de roddels en de grote hoeveelheid onreinheid. Met rode wangen en veel schaamte moest ik toegeven dat dit me niet helpt om dicht bij God te blijven, in tegendeel. Ik moet niet op de hoogte zijn van de wegen van de wereld. Ik moet mijn ogen richten op Zijn weg. Ik moet Hem kennen in al mijn wegen. Dan zal Hij mijn paden recht maken (Spreuken 3:5-6).

Bewandel enkel de wegen die standvastig zijn
Indien ik de Here Jezus betrek in alles wat ik denk en doe, zal Hij me op de vaste weg plaatsen. Maar ook wanneer ik faal en Hij me dit laat zien, mag ik leven vanuit de belofte die ik in Jesaja 30:21 lees: “en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.”

Bewaar uw voet voor het kwade
Wanneer datgene wat ik doe op een of andere manier verkeerd kan geïnterpreteerd worden, zodat dit mijn getuigenis of mijn eigen hart beschadigt, dan zal ik dit vermijden. Hiervoor heb ik anderen nodig die me helpen.
We proberen in ons gezin waarheid te spreken, in liefde elkaar te bemoedigen, onze woorden zorgvuldig te kiezen, met respect over anderen te praten (dus niet roddelen) en een houding en gedrag te stellen waar God blij mee is. We helpen elkaar om ons te onthouden van alle ‘schijn’ van kwaad (1 Tessalonicenzen 5:22); we bidden voor elkaar; we belijden zonden aan elkaar; kortom, we houden in liefde elkaar in de gaten.
Sinds vorig jaar bid ik bijbelverzen voor onze dochters. Eén van deze gebeden is het volgende: “Lieve Vader in de hemel, ik bid dat zij de begeerten der jeugd zouden schuwen en jagen naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.” (2 Timoteüs 2:22) Want de reinen van hart zullen God zien!

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 16de jaargang, 1 e kwartaal2006, nr.69, p 38-39. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer we dus onreinheid lezen of horen, is de kans groot dat het binnenkomt in ons hart. Maar anderzijds, wanneer we ons denken actief richten op God en Zijn Woord, zal Hij ons hart en onze gedachten behoeden.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring