Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa - Huwelijk

Scheppingsromantiek


Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Gen.1:26-28, 2:15-25.

Overdenking:
De juiste partner vinden heeft voor velen iets dramatisch: verliefd, een onbereikbare liefde, eenzaamheid, het noorden kwijt… En als je elkaar gevonden hebt, voel je je opeens compleet, tot … je op één of andere dag ontdekt dat je minder bij elkaar past dan je dacht…

Ook de aanloop tot het eerste huwelijk in de geschiedenis ging doorheen een crisiservaring. Zelfs toen alles nog goed was (Genesis 1 en 2), in harmonie met de Schepper, was er één ding wat niet goed was: een mens alleen. En dus schiep God de vrouw.

Adam, in verrukking over de ontdekking van Eva, roept: “Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees”(Gen.2:23). Wauw, eindelijk compleet! Zij hoort bij mij! Scheppingsromantiek…

Eenheid in de schepping is Gods fundament voor eenheid in het huwelijk. Je kan al gauw gefixeerd raken op de verschillen tussen man en vrouw: karakter, gaven, interessen, bekwaamheden, enz. Die verschillen drijven je misschien uit elkaar. Maar je kan ze ook aanwenden om elkaar wederzijds aan te vullen en zo een praktische eenheid tot stand te brengen. Eenheid in verscheidenheid.

Toch is het uitgangspunt van het huwelijk dat God in de schepping legt niet de verscheidenheid, maar de gemeenschappelijkheid. De mens is één met God, omdat hij Gods beeld en gelijkenis is. Eva is één met Adam omdat ze uit hem voortkomt en deel is van zijn gebeente en vlees. Het gemeenschappelijke is krachtiger aanwezig dan de verschillen. De verschillen staan ten dienste van een reeds bestaande eenheid.

Die eenheid is er dus gewoon. Het is een scheppingsgave van God, die door Zijn genadige vergeving ook vandaag realiteit is voor een echtpaar dat uitziet naar de Schepper.

Bespreek op de sofa:
Maak een lijst van dingen die je gemeenschappelijk hebt of waarin je gelijkaardig bent.
Welke activiteiten vonden jullie vroeger leuk om samen te doen? En nu?
Hoe dragen de verschillen bij tot de eenheid van je huwelijk? Hoe kunnen ze de onderlinge band versterken?
Welke dingen kan je samen doen om de eenheid die je reeds hebt met meer enthousiasme te beleven

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 12de jaargang, 1 e kwartaal 2002, nr 53, p 10. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Toch is het uitgangspunt van het huwelijk dat God in de schepping legt niet de verscheidenheid, maar de gemeenschappelijkheid.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring