Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Gedichten & Muziek

Schuld


Als ik uw liefde echt verstond,
dan zou 'k U nooit verlaten;
maar al te vaak verdwaalt mijn weg
en mocht uw Woord niet baten

Helaas, ik zie mijn zond' is groot,
voorbijgaand aan uw lijden,
blind voor uw vreselijke dood,
doorboorde handen, voeten, zijde.

Bevrijd van gril en willekeur,
wou 'k dat 'k U nooit meer griefde,
onttrokken aan de zondesleur,
doordrongen van uw liefde

Jef De Vriese

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Als ik uw liefde echt verstond,
dan zou 'k U nooit verlaten.


Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring