Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Samen op de sofa - Huwelijk

Sterk staan in moeite


Jef & Herlinde De Vriese

Bijbellezing: Spr. 31:30, 1 Petr. 3:3-4, Ef. 5:25

Overdenking:
Soms voel je je slapper dan een vaatdoek. Nadat je alle zorg en moeite van de ander hebt opgezogen, ben je uitgewrongen en klaar om weggegooid te worden. Hoe blijf je dan sterk?

Neen, je bent niet sterk. Het beste antwoord op je zwakheid is erkennen dat je zwak bent en dat sterkte alleen in je relatie met de Heer Jezus is te vinden. Een trouwe, gehoorzame en intieme wandel met God is je enige borg tegen struikelen.

Wie je bent in de intimiteit met God, bepaalt alles. Gezondheid, schoonheid en juwelen maken een huwelijk niet sterk. Die dingen geven ons hooguit een goed gevoel, geen wezenlijk geluk. De zaligheid van God komt niet door uiterlijkheden en omstandigheden. De zaligheid van God komt door omgang met Hem.

De media spiegelt ons nepvoorstellingen voor: knappe mannen en vrouwen, intiem geluk, bevredigende seks en genegenheid. Maar bedenk dat al die romantische komedies op TV één grote namaak zijn. Films winden ons emotioneel op met nepemoties. Het is allemaal gespeeld. Waarom worden we dan blij of verdrietig van al die imitatie? Waarom laten we die schijnvertoning de verwachtingen die wij van een huwelijk hebben beïnvloeden? Waarom vullen duizenden mannen en vrouwen hun emotioneel leven met valse Hollywoodintimiteit?

Schenk veeleer aandacht aan de werkelijkheid. ‘Meneer perfect’ bestaat niet. ‘Mevrouw altijd aantrekkelijk’ is een illusie. Wanneer je de ander vergelijkt met een onbestaand ideaalbeeld, schiet die altijd tekort. Er kan ook een wensbeeld in je hoofd zitten: “Was zij maar een beetje meer…”. “Als hij maar begrip had voor…”. Misschien is het niet realistisch dit te verwachten. De ander veranderen kan je best achterwege laten. Daartoe ben je niet geroepen. Hou van de ander zoals hij of zij is en besteed je inspanningen voor verandering aan je eigen innerlijk leven.

“Maar… ik verlang er zo naar dat we elkaar aanvullen.” Hoe dan? Zoals jij dat voor ogen hebt? Uiteraard is elkaar aanvullen belangrijk in een huwelijk. Maar soms doe je dat gewoon niet. Soms lig je mijlen uit elkaar. Juist daarom wordt een man opgeroepen zijn vrouw lief te hebben, onvoorwaardelijk, zoals Christus tot de dood. En daarom wordt een vrouw opgeroepen haar man onderdanig tot hulp te zijn, in alles, behalve in de zonde.

Gods opdracht voor je huwelijk is niet het nastreven van welbevinden, maar het demonstreren van Zijn liefde, ook als de ander niet mee wil werken of je niet begrijpt. Deze roeping is enorm belangrijk: ze maakt mogelijk dat het karakter van God zichtbaar wordt in een omgeving waarin je oorlog zou verwachten. Dan openbaart Zijn kracht zich in jouw zwakheid. Dan ben je beelddrager van de Allerhoogste.

Bespreek samen op de sofa:
Welke dingen in je huwelijk lijken of zijn onveranderlijk? Staan die jou in de weg om op Christus te lijken?
Welke rol speelt uiterlijke schoonheid, geld of gezondheid in je huwelijksgeluk? Kan je zonder?
Welke vrucht van de Geest bewerken huwelijksproblemen in je leven?
Wat is het doel van je huwelijk: gelukkig zijn of in je eigen rol Christus zichtbaar maken? Hoe heeft Christus tonen meer met geluk te maken dan een gelukkig huwelijk?

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 15de jaargang, 3de kwartaal 2005, nr 67, p 10. Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Gods opdracht voor je huwelijk is niet het nastreven van welbevinden, maar het demonstreren van Zijn liefde.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring