Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Gedichten & Muziek

Vergeving


Vergeving heelt de bittere harten,
zalft de wonden, dooft de strijd
met rivieren van genade,
die het kruis niet meer vermijdt.
't Is de Geestesvrucht van liefde,
oog in oog met diepe pijn,
trouw in 't volgen van de Heiland,
om barmhartigheid te zijn.

Vergeving laat de ziel niet knechten
door een kerker van verdriet,
maar kijkt dwars door alle schade
met geloof dat Jezus ziet.
't Is een bron van diepe vrede,
die tot onrust zegt: Wees stil,
die de golven van vernieling
onderwerpt aan Godes wil

Vergeving straalt de hemel over
't duister van 't verbrijzeld hart,
zodat niemand kan ontkennen
God troost elke traan en smart.
't Is met Jezus leven schilderen
in de kleuren van de Geest,
zodat ieder die 't bewondert
Vader in de hemel vreest.

Jef De Vriese

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring