Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Vrouw

Vriendelijkheid Artikel in pdf


Herlinde De Vriese

“Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.” (Filippenzen 4:5)

Appels van Goud
Het werd laat die avond in januari. Deze avond nodigden Jef en ik 5 echtparen uit om de eerste “Appels van Goud” groep af te ronden. Het was de finale avond: het grote diner met de echtgenoten. Van september tot december waren we met zes vrouwen samen gekomen om te koken en na te denken over verschillende thema’s. En deze avond was de kroon op het werk. We stelden voor deze avond het menu samen en elke vrouw deed haar deel. Tijdens de voorbije avonden werden banden gesmeed, werden vriendschappen verdiept en had liefde ons als christenvrouwen met elkaar verbonden. Dit was niet het einde, maar het begin van iets moois. Moe maar voldaan ruimden Jef en ik de laatste borden in de vaatmachine. We gingen nog even zitten op de sofa.
“Het is goed geweest,” zei Jef , “ja, het was goed,” mijmerde ik. Ik dacht terug aan de uitdaging van Appels van Goud. Toen ik voor het eerst over dit programma hoorde, liep ik er niet meteen warm voor. Te bedenken dat ik samen met andere vrouwen zou koken, laat staan kookdemonstraties geven, gaf me klamme handen. Maar toen ik het boekje “Appels van Goud” las en de passie proefde van een vrouw die in zorgende liefde uitreikt naar jonge vrouwen, merkte ik dat er iets in me begon te groeien.
Het programma Appels van Goud is een vorm van vriendelijkheid die we als vrouwen aan elkaar kunnen tonen. De combinatie van koken en studie maakt dat we als vrouwen snel bezig zijn met het uitwisselen van ervaringen en elkaar bemoedigen. Ik vond het dan gepast dat we tijdens de eerste avond konden nadenken over vriendelijkheid.
“Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.” Paulus zegt dit mooi, maar voor mij is het confronterend. Want mijn vriendelijkheid is niet altijd alle mensen bekend…

Vriendelijkheid doorgeven
We kunnen als vrouwen, of als oudere vrouwen waar Titus 2 over spreekt, jongere vrouwen onderrichten in het goede. Hoe kunnen we dit doen wanneer we niet vriendelijk zijn? We denken vaak dat vriendelijkheid een spontane opwelling is, of dat het een onderdeel is van je persoonlijkheid. Net zoals we liefde voorstellen met hartjes en romantiek, spreekt 1 Tessalonicenzen 1:3 over de inspanning uwer liefde.
De auteur van het boekje “Appels van Goud”, Betty Huizenga, zegt dat vriendelijkheid een keuze is. We dachten samen na over dit thema en we merkten dat er vele aspecten aan vriendelijkheid zijn. Als vrouw en moeder zijn we vaak zorgend voor anderen in de weer. Niet alleen in gedrag maar ook in houding en woorden zijn we vriendelijk voor onze omgeving. En dat gaat niet altijd vanzelf.

Jezus volgen
“De Here is nabij.” Vriendelijkheid kunnen we niet isoleren van de zekerheid dat Jezus nabij is. Hij helpt ons wanneer het niet vanzelfsprekend is om vriendelijk te zijn. Gelukkig maar. Wanneer we verlangen om meer op Christus te lijken, kunnen we Hem vragen om die vriendelijkheid in ons tot ontwikkeling te brengen. We kunnen veel leren van de vriendelijkheid van de Here Jezus. In Marcus 10:13 zegent Hij de kinderen. Toen onze kinderen nog kleuter waren heeft het me vaak verbaasd hoe zorgzaam en lief ze waren. Toen een van hun waterschildpadjes stierf werd dit met veel zorg begraven in onze tuin. Ik heb veel van hen geleerd en denk daar vaak aan wanneer ik deze tekst lees. Net zoals de discipelen hebben we die vriendelijkheid van onze jonge kinderen niet in de gaten. Jezus wel. Hij roept ons op om van hen te leren en te worden zoals zij.
In het Johannes evangelie toont Jezus Zich een vriendelijke leraar tegenover Nicodemus, midden in de nacht. Jezus gaat geduldig om met de Samaritaanse vrouw, waardoor ze zich niet veroordeeld voelt wanneer Hij haar confronteert met een zondig leven. Hij noemt ons Zijn vrienden en wilt Zijn heerlijkheid met ons delen.

Gods werk in ons
Terwijl Jef en ik zo op de sofa zaten zei ik: “Ik ben blij dat vriendelijkheid een onderdeel is van de vrucht van de Heilige Geest." Dit project heeft me wat inspanning gekost, maar ik denk dat ik nu beter begrijp hoe God werkt terwijl ik bid dat Hij de vrucht van de Heilige Geest in me doet toenemen.
Ik wist niet dat het verlangen om anderen te dienen zou groeien en zich zou uitbreiden over de grenzen van ons gezin heen.

Tips uit Appels van Goud :
- Vriendelijkheid is een keuze
- Schrijf een briefje van waardering naar een bijzonder persoon.
- Stuur een bedankkaart aan uw predikant, voorganger, oudsten van uw gemeente.
- Doe iets speciaals voor uw kind of uw echtgenoot.
- Bak iets voor een drukke moeder of een zieke buurman.
- Geef een cadeautje aan iemand die u niet kent, maar wel vaak ziet (bijvoorbeeld een verkoopster van de supermarkt).
- Doe iets voor uw moeder of uw schoonmoeder.
- Plant een boom in uw buurt.
- Plaats een extra winkelwagentje op de daartoe bestemde parkeerplaats van de supermarkt.
- Schrijf een briefje naar de baas van iemand die u geholpen heeft, om hem te bedanken voor de behulpzaamheid van zijn personeel.
- Wanneer iemand u op de weg wilt inhalen, bent u vriendelijk en laat u deze persoon voorgaan.
- Wanneer er een tuin is waar u van genieten kunt, laat dan de eigenaar weten met hoeveel plezier u er naar kijkt.
- Lach hardop en glimlach vaak.
- Geniet van wie u bent en verwen uzelf met vriendelijke cadeautjes.
- Denk na hoe u vriendelijkheid met anderen kunt delen.
- Geniet!

Oorspronkelijk verschenen in Tijdschrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw, 14de jaargang, 3de kwartaal 2004, nr 63, p 30-31.Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Vriendelijkheid kunnen we niet isoleren van de zekerheid dat Jezus nabij is.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring