Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Gedichten & Muziek

Werk met Uw Woord Muziek in pdf


( Appels van Goud Lied)

Geef mij een hart dat U vereert (het fundament)
dat alleen wat U wil begeert
ik stel mij beschikbaar voor Uw Woord
zodat mijn ziel Uw stem aanhoort

Refrein:
Laat mij niet los, laat mij niet gaan,
verbind Uw Woord aan mijn bestaan
het gaat alleen nog om Uw eer
Werk met Uw Woord telkens weer
Leer mij Uw Woord meer en meer

Geef mij meer van Uw vriend’lijkheid (vriendelijkheid)
dat ik mijn tafel openspreid
en dat wie in nood is helder ziet
de wond’re goedheid die U biedt.

Ik kies voor liefde elke dag (liefde voor uw man/vrouw)
dat ik U ned’rig volgen mag
want ik wil in vreugde en in pijn
trouw aan al mijn beloften zijn.

‘k Bid voor wie mij is toevertrouwd (liefde voor uw kinderen)
dat je op Jezus Christus bouwt
en als je vertroosting nodig hebt
Zijn Geest nieuw leven in jou schept.

‘k Wil onderdanig zijn, o Heer, (onderdanigheid)
’k verlang naar Uw Woorden meer en meer
dat in alles wat ik doe of zeg
ik heel mijn lot in Uw hand leg.

O maak mijn hart toch sneeuwwit rein (reinheid)
dat het Uw spiegelbeeld zal zijn
alleen U bent heilig, onbesmet
bescherm mijn hart, door U gered.

Heer, laat mijn huis een schuilplaats zijn (gastvrijheid)
wat ik kan geven is maar klein
vervul het met Uw aanwezigheid
vol van Uw vrede, veiligheid.

© T. & M.: J. De Vriese
Muziek hier downloaden in pdf

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Ik stel mij beschikbaar voor Uw Woord zodat mijn ziel Uw stem aanhoort.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring