Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Boeken

Enkel beschikbare boeken.

U vind deze en meer uitgaven in de webwinkel van het CPC

J. De Vriese, Helpen met de Bijbel. Inleiding in de pastorale counseling. CPC, 2007, 344 p., € 16,95. Boekwinkel.

Naast de nodige theoretische beschouwingen, geeft dit boek veel praktische richtlijnen, en een stap-voor-stap-methode voor het oplossen van persoonlijke problemen.
Helpen met de Bijbel beschrijft de theoretische uitgangspunten en het praktisch counselingsmodel van het Centrum voor Pastorale Counseling.

Komen aan bod:
De bijbelse achtergronden van het pastoraat (mensbeeld, doelstelling, aard van het veranderingsproces). De taken van de hulpverlener (betrokkenheid bevorderen, geschikte huiswerkopdrachten geven, het probleem analyseren, de bijbelse oplossing ontdekken, de wil aanspreken, de oefening in de godsvrucht begeleiden, de begeleiding beëindigen).

De taken van de hulpener zijn, vergeleken met de versie van 1986, grondig herschreven en aangevuld met nieuw materiaal. Er wordt ook extra ingegaan op huwelijkspastoraat, omgaan met pijnlijke ervaringen, verslaving, etc.
In de appendix is opgenomen: 'Afspraken in de begeleiding' en 'Dossiervorming'.
Deze nieuwe versie van 2007 behandelt het vraagstuk van de integratie tussen geloof en psychotherapie niet (zie daarvoor de versie van 1986).

 

Dirk Lemens en Jef De Vriese, Omzien naar elkaar. Basiszorg in de christelijke gemeente. CPC, 2007, 295 p., € 16,95. Boekwinkel.

In vele opzichten lijkt dit boek op een notenmix: het is niet verkeerd als je er eerst die stukjes uitzoekt die je op dit moment aanspreken. Je zal merken dat de verschillende stukjes ook erg van smaak verschillen: sommige zijn eerder theologisch, andere erg praktisch. Sommige zijn er op gericht om je persoonlijk geestelijk leven uit te dagen en te ondersteunen, andere kunnen gebruikt worden als 'praatstuk' om het pastorale gebeuren binnen je eigen gemeente te evalueren en bij te stellen. Het boek is zodanig samengesteld dat je elk hoofdstuk afzonderlijk kan lezen, al naargelang van je nood op dat moment, maar tegelijkertijd zit er toch een opbouw in het geheel.

Deel één gaat over ‘zelfzorg’: wie moet ik zijn om binnen de gemeente een pastorale bediening uit te oefenen, en hoe blijf ik, ook op lange termijn, staande binnen dat pastoraat. Deel twee betreft het pastorale proces: het behandelt een aantal eerder technische aspecten van de pastorale bediening, maar maakt ze tegelijk toch ook weer persoonlijk toepasbaar.

‘Omzien naar Elkaar’ is geen boek geworden dat zich in eerste instantie richt tot professionele hulpverleners, maar wel tot de ontelbare gemeenteleden die elke dag weer getrouw pastorale zorg verlenen aan hun mede-gemeenteleden in nood. We hopen dat het een bemoediging mag zijn wanneer ze de last van de pastorale bediening op hun schouders voelen wegen.

Thema’s waar dit boek op ingaat zijn: geestelijk leven, criteria voor het aanstellen van leiders in de gemeente, burn-out, tijdsplanning, omgaan met kritiek, valkuilen in de bediening, intimiteit en betrokkenheid in het pastoraat, hoe handelen wanneer een pastoraal werker seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft begaan, conflict, vertrouwelijkheid, basispastoraat in de gemeente, communicatie, huisbezoek, gemeentetucht, pastorale aspecten van avondmaal, doopdienst, huwelijk, begrafenis, etc.

Gary Collins & Jef De Vriese, Doeltreffende Pastorale Counseling. De herderlijke taak van de plaatselijke gemeente. CPC, 154 p., €12,50. Boekwinkel.

INHOUD: De behoefte aan pastorale counseling; De karakteristieken van pastorale counseling; De technieken van pastorale counseling; Het verloop van pastorale counseling; Types van pastorale couseling; Stress in pastorale counseling; De gelovige en pastorale counseling; Het huwelijk en pastorale counseling; Het gezin en pastorale counseling; Problemen in pastorale counseling; De toekomst van counseling.

Dirk Lemmens & Jef De Vriese, Meer dan liefde. Gods plan voor je huwelijk. CPC, 2003, 269 p. € 16,95. Boekwinkel.

Liefde is een droom, en het huwelijk is de wekker... Voor sommigen weerspiegelt deze uitspraak helaas de harde realiteit. Toch hoeft dit niet zo te zijn, en is het mogelijk om Gods plan voor het huwelijk ook in jouw leven vorm te geven.

Meer dan Liefde richt zich tot ieder die vanuit de Bijbel wil nadenken over het huwelijk. De inhoud van het boek omvat een verantwoorde en leesbare bespreking van de belangrijkste bijbelgedeelten met betrekking tot het huwelijk.

Enkele van de thema’s die aan bod komen: De instelling van het huwelijk; Wat doen we met het boterbriefje?; Vlinders, liefde en romantiek; Gods leiding bij het kiezen van een partner; Hindernissen in communicatie; Manzijn en vrouwzijn: het verschil; Vergeving: wat en hoe?; Seksualiteit in het huwelijk; Masturbatie; Hoe ver is te ver?; Geboorteregeling; Kinderloosheid; Etc.
Deze herziene uitgave van 2003 bevat ook gespreksvragen voor echtparen, die als een programma voor huwelijksverrijking gebruikt kunnen worden, ook in groep.


Al Janssen & Jef De Vriese, Het Meesterwerk. Een verfrissende kijk op het huwelijk. CPC, 200, 269 p., € 16,95. Boekwinkel.

In 1989 werd één van de meest ambitieuze kunstrestauraties uit de geschiedenis afgewerkt: de schoonmaak van het plafond van de Sixtijnse kapel. Het meesterwerk van Michelangelo was dof geworden. Nu zijn de schitterende kleuren weer zichtbaar zoals hij bedoelde.

Er is nog een prachtig kunstwerk dat restauratie nodig heeft: Gods Meesterwerk, het huwelijk. Zoals jaren stof en vuil de oorspronkelijke glans van de kapel dof maakten, is de oorspronkelijke visie van de Meester op het huwelijk onder het vuil geraakt. Door het vuil te verwijderen geven Al Janssen en Jef De Vriese ons de gelegenheid voor een frisse kijk op Gods bedoeling:
- Een verbondshuwelijk: Hij verbond Zich met Zijn geliefde voor altijd.
- Een gepassioneerd huwelijk: Hij houdt intens van Zijn bruid en verlangt hevig naar haar.
- Een huwelijk om voor te vechten: Hij doet alles om Zijn huwelijk te beschermen.
- Een eenzijdig huwelijk: Hij blijft trouw aan Zijn geliefde, ongeacht wat er gebeurt.
- Een heldhaftig huwelijk: Hij houdt zoveel van Zijn geliefde dat Hij de hoogste prijs betaalde om haar te behouden.

Janssen en De Vriese leggen uit dat Gods huwelijk een meesterwerk is, met buitengewone vaardigheid geschapen, een hoogstaande kunstzinnige prestatie. Bekijk het huwelijk onder leiding van de Meester Kunstenaar en verwerf inzicht in Gods oorspronkelijke plan! Het kan uw eigen huwelijk van jaren stof ontdoen...
"Door dit boek te lezen, krijgt het huwelijk voor de lezer een andere dimensie, dat kan niet anders. Het boek gaat niet alleen over het huwelijk zoals wij dat kennen, maar ook over de Bruidegom en Zijn bruid. We kennen allemaal het beeld van Christus en de Gemeente, maar beseffen we hoe diep dat beeld gaat en welke implicaties het heeft voor onze eigen huwelijken? Janssen en De Vriese laten dit op een geheel eigen wijze zien." (Rob Hondsmerk)


Focus on the Family, Het Meesterwerk Huwelijk. CPC, 2007, 62 p., € 10,95. Voorwoord van Jef De Vriese. Boekwinkel.

God heeft plannen om van je huwelijk een meesterwerk te maken!
Ontdek Gods magistrale plan voor je huwelijk! 'Het Meesterwerk Huwelijk' leert je Gods plan voor het huwelijk kennen. Het huwelijk is de weerspiegeling van wie Hij is en toont Zijn heerlijkheid. Dat staat recht tegenover de opvatting van de wereld dat een huwelijk bedoeld is voor geluk en zelfvervulling. De vier thema's van dit werkboek zijn:
- Grote verwachtingen - Gods belangrijkste doel voor het huwelijk.
- De goddelijke driehoek - de driewegsrelatie tussen een man, een vrouw en God.
- Het grote avontuur - Gods instructies om vruchtbaar en talrijk te zijn, de aarde te vullen en te onderwerpen.
- Een wandeling in de tuin - Hoe zonde onze relatie met God heeft aangetast en hoe we ze kunnen overwinnen.

Dit werkboek bouwt voort op het boek: Het Meesterwerk, een verfrissende kijk op het huwelijk. Al Janssen & Jef De Vriese.

Dirk Lemmens, Jef De Vriese e.a., Verdriet in het huwelijk. Pastorale adviezen bij scheiden en hertrouwen, CPC, 2007, 192 p. € 14,95. Boekwinkel.

Verdriet in het huwelijk is een verzameling artikelen over scheiden en hertrouwen onder redactie van Jef De Vriese en Dirk Lemmens, met medewerking van Anton Waelkens, Jakob van Bruggen, Jan Verbrugen en Rob Hondsmerk.

Een goed huwelijk is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Het samenleven van man en vrouw kan zelfs een kwelling worden. Reeds in oude, bijbelse tijden kende men dit probleem.
Wat bedoelen mensen, als ze zeggen dat het niet meer gaat?

Voor christenen heeft de Bijbel absoluut gezag. Hierin staan richtlijnen voor een huwelijk dat spaak loopt. De schrijvers van 'Verdriet in het huwelijk' geven antwoord op de vraag of christenen mogen scheiden, en of ze eventueel kunnen hertrouwen - bijbels onderbouwd en pastoraal verantwoord.
Een bemoedigend boek, dat werkbare oplossingen biedt.

INHOUD: Om een andere reden dan hoererij; Huwelijk, echtscheiding en hertrouwen; Pastoraat en echtscheiding; Partnergeweld; Uw sierraad zij niet uitwendig; Echtscheiding voorkomen; Woordstudie: ‘porneia’; Echtscheiding: voorbeelden uit de praktijk; Kinderen en echtscheiding; Pastoraat wanneer iemands partner niet gelovig is; Het burgerlijk huwelijk in de gemeente; Is dit toch gebeurd... Omgaan met zonde in de gemeente; Zorgwekkende trends in de gemeente.


Betty Huizenga & Herlinde De Vriese, Appels van Goud. Zes weken geestelijke voedsel en kooktips voor vrouwen. CPC, 191 p., € 14,95. Boekwinkel.

"Een woord, in juiste vorm gesproken,
is als gouden appelen op zilveren schalen." Spreuken 25:11

Appels van Goud is een creatief programma waarin vrouwen met elkaar bijbelstudie doen en koken. Word door Appels van Goud gezegend terwijl je samen groeit in je liefde voor God, je gezin en anderen. Een Appels van Goud groep is meer dan een bijbelstudie. Oudere vrouwen coachen jongere vrouwen door ijbelstudies gebaseerd op Titus 2:3-5, kKookdemonstraties en samen eten, bemoediging de vrouw te zijn waartoe God je roept.

Vrouwen vertellen over Appels van Goud:
"Dit programma waardeert vrouwen die de keuze maken om zich voltijds aan hun gezin te wijden. De bijbelstudies en het koken hebben mij in deze keuze nog meer bevestigd. Het programma is een eye-opener en geeft een frisse kijk op datgene wat werkelijk belangrijk is: God, mijn man, mijn kinderen, familie en vrienden."
"Ik genoot ervan om bij oudere dames te zijn. Ik zie hoeveel we op elkaar gelijken. Ik heb de van vriendschap met vrouwen van een andere generatie ontdekt."
"Appels van Goud helpt je om gericht te zijn op datgene wat werkelijk belangrijk is in je leven. Thema's zoals onderdanigheid en reinheid waren nieuw voor me. Ik ben hierdoor veranderd."
"Appels van Goud onderwijst hoe je de warme sfeer van je huis kunt uitdragen over de grenzen van je eigen gezin."

INHOUD: Visie en werkwijze voor Appels van Goud; Vriendelijkheid; Liefde voor uw man; Liefde voor uw kinderen; Onderdanigheid; Reinheid; Gastvrijheid; zes compleet uitgewerkte menu's om zelf te koken.

 

Niet meer in druk: (wel kopie nog verkrijgbaar)

Walter Barrett & Jef De Vriese, Helpen met de Bijbel. Inleiding tot pastorale Counseling. Gideon, 1986, 156 p., € 9,55. Boekwinkel.

Naast de nodige theoretische beschouwingen, geeft dit boek veel praktische richtlijnen, en een stap-voor-stap-methode voor het oplossen van persoonlijke problemen.

Helpen met de Bijbel beschrijft de theoretische uitgangspunten en het praktisch counselingsmodel van het Centrum voor Pastorale Counseling.
Komen aan bod: het vraagstuk van de integratie tussen geloof en psychotherapie, de bijbelse achtergronden van het pastoraat en de taken van de hulpverlener (betrokkenheid bevorderen, geschikte huiswerkopdrachten geven, het probleem analyseren, de bijbelse oplossing ontdekken, de wil aanspreken, de oefening in de godsvrucht begeleiden en de begeleiding beëindigen.

Dit is de versie van 1986. Niet meer verkrijgbaar. Bij bestelling ontvangt u een kopie.


Walter Barrett, Dirk Lemmens & Jef De Vriese, Actuele Problemen in het licht van de Bijbel. Gideon. € 9,55. Boekwinkel.

De onderwerpen die wij in deze uitgave behandelen, liggen wellicht iedereen zeer aan het hart. Vele mensen kampen met allerlei persoonlijke problemen, of worden in hun omgeving geconfronteerd met
familieleden, vrienden, kennissen of collega's die met problemen kampen. De nood is groot.

Elk onderwerp wordt opgevat als een uitgebreide (bijbel)studie, gevolgd door een kort praktisch onderdeel. In dit praktijkgedeelte wordt ingegaan op de probleemanalyse, de bijbelse oplossing, het aanspreken van de wil, de oefening in de godsvrucht en het eindigen van de begeleiding. De basis hiervan kunt u in 'Helpen met de Bijbel' terug vinden. Om de studie in dit boek te begrijpen, is het echter niet noodzakelijk om 'Helpen met de Bijbel' reeds gelezen te hebben.
De onderwerpen die wij behandelen zijn zeer uiteenlopend: wanhoop, bezorgdheid, zelfaanvaarding, schuld en schuldgevoelens, depressie, demonie, toorn, homofilie en alleen zijn. In de praktijk hebben de meeste van deze onderwerpen echter veel met elkaar te maken. Iemand die bijvoorbeeld depressief is, is vaak ook bezorgd en wanhopig, heeft minderwaardigheidsgevoelens, enzovoort.
Ons gebed is dat dit boek een zegen mag betekenen voor onze medemens in moeilijkheden en voor de Gemeente van Jezus Christus. Zelfs wie niet onmiddellijk met deze problemen kampt, zal toch allerlei geestelijke principes ontdekken die belangrijk zijn om een evenwichtig en volwassen christenleven te ontwikkelen.

Inhoud: Hoop, bezorgdheid, zelfaanvaarding, schul en schuldgevoelens, depressie, demonie, toorn, homofilie, alleen zijn (alleengaanden/ongehuwd).

Niet meer verkrijgbaar. Bij bestelling ontvangt u een kopie.

Top

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

20/04/18 - Bijbels dagboek week 17
13/04/18 - Bijbels dagboek week 16
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Eén zonde doodt doeltreffender
dan duizend kernraketten.
(Jef)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw